Zenith ra mắt phiên bản Chronomaster Sport đặc biệt cho sự kiện đấu giá từ thiện Only Watch 2023