Louis Vuitton ra mắt đồng hồ Escale mới nhân dịp kỷ niệm 10 năm