“Vua doanh số” thị trường thuyền Việt: Merry Fisher 795 Serie 2