Vietnam International Yacht Conference: Kỳ vọng Việt Nam trở thành sân chơi du thuyền tiếp theo tại Đông Nam Á của CEO Yacht Style Hongkong