Vì sao Royal Salute trở thành loại whisky kinh điển đại diện cho vương triều Anh?