Từ Monaco Yacht show: Cách làm không giống ai của ông Nguyễn Đức Thuận, chủ tịch tự làm kênh review du thuyền, mở rộng thêm VietYacht Club giữa thời điểm khó của thị trường