Tissot công bố nam diễn viên Cung Tuấn là đại sứ thương hiệu toàn cầu