Tiếp nối Chanel, Gucci sẽ mở các cửa hàng cho giới siêu giàu