The Quiet Luxury Issue: Khi đồng hồ sang trọng không đại diện cho “Sự xa xỉ thầm lặng”