The Macallan cùng Nini Sum tôn vinh khoảnh khắc đoàn viên qua A Night On Earth – The Journey