The Gentleman Issue: Minh Nhựa – “Tôi sắp cá nhân hóa một siêu phẩm”