Tại sao những người giàu nhất thế giới thường mua nhà ở nước ngoài?