Sotheby’s sắp đấu giá hai chiếc Rolex Daytona từng thuộc về Paul Newman