Richard Mille RM UP-01 Ferrari: Đó là chiếc đồng hồ mỏng nhất thế giới