Ra mắt World of Watches Vietnam Fall Issue 2023: Biểu tượng vượt thời gian