Piaget khẳng định vị thế chế tác đầu ngành với giải thưởng đồng hồ cao quý