Philippe Starck – nhà thiết kế tài năng hàng đầu thế giới trở thành Giám đốc Sáng tạo đầu tiên của Mortlach