Ngắm thành phố New York từ penthouse mới của Hugh Jackman