Mỗi người giàu nên sở hữu bao nhiêu căn nhà? Câu trả lời là 200