Lý Quí Khánh hóa hoàng tử, “ngủ” cùng Dior Pillow Bag