LUXUO Point: Burberry mở cửa trở lại tại khách sạn Rex, Sài Gòn