Lái thử Ferretti 500: Chuẩn mực mới, già đi và tinh tế hơn