Jacob & Co, nhà sản xuất đồng hồ triệu đô đang xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới