Hublot ra mắt chiếc đồng hồ độc bản MP-15 hợp tác cùng Takashi Murakami