Hublot mở 02 cửa hàng, song hành cùng The Hour Glass trong kế hoạch chinh phục thị trường Việt Nam