Hublot lần thứ hai trình làng thiết kế kết hợp cùng Giám đốc Sáng tạo Samuel Ross