Hublot đánh dấu lần thứ 2 tham gia sự kiện Only Watch với siêu phẩm độc bản