Franck Muller và nghệ sĩ Hom Nguyen: Một dự án chan chứa lòng trắc ẩn của những người làm nghệ thuật