Filmore Development và Posco E&C ký cam kết hợp tác phát triển các Dự án Bất Động Sản và mở rộng tiềm năng mới tại Việt Nam