Du thuyền màu hồng Pink Gin VI: Đẹp mỹ miều và ngọt ngào như một ly gin