Đại sứ thương hiệu mới của Gucci Valigeria: Ryan Gosling