Bất động sản cận thủy (Kỳ 8): Một Hồng Kông dẫn đầu châu Á