Ana Marina Nha Trang công bố khai thác thử nghiệm cảng biển quốc tế