Vietnam International Yacht Conference: Tiềm năng phát triển thành phố vịnh du thuyền tại Việt Nam