Victoria Beckham x Breitling: Đánh dấu màn hợp tác đương đại