Richard Mille “Sea Rocket” SP80: Đồ chơi của giới nhà giàu