Phòng làm việc trên du thuyền, bỏ qua hay giữ lại?