Patek Philippe Nautilus Ref. 5811/1G-001: “Bản nâng cấp” hoàn hảo của mẫu Ref. 5711 kinh điển