Mercedes-Maybach S680 2022: Lựa chọn mới dành cho giới doanh nhân