MERCEDES-bENZ Vision One-Eleven – Quá khứ quyến rũ và táo bạo