Lễ trao giải BRG Open Golf Championship Danang 2023 trong khuôn khổ Lễ Hội Du Lịch Golf Đà Nẵng 2023