House of Luxe Report: Rời bỏ Singapore vì Bất động sản bị đánh thuế cao