Gặp gỡ Antony Lindsay, CEO Fabergé: Con công, quả trứng nạm đá và gã kế thừa di sản xa xỉ Fabergé