Đại sứ thương hiệu toàn cầu Don Julio: Hãy “thưởng” Tequila như một loại rượu hảo hạng