Code 11.59 by Audemars Piguet Selfwinding Flying Tourbillon: Định nghĩa lại sự thuần khiết