Christie’s Geneva kiến tạo dấu ấn mới qua phiên đấu giá “The Art of F.P. Journe”