Chopard Mille Miglia Classic Chonograph: Chỉ dành cho các quý ông