Aston Martin tiết lộ mẫu xe hiệu năng cao hoàn toàn mới